Anasayfa     Haberler        Hakkımızda      Hizmetlerimiz      Genel Bilgiler      İletişim
  Hizmetlerimiz
Konut Paket Sigortaları
İşyeri Paket Sigortaları
Endüstriyel Kurumlar Yangın Sigortası
- Geniş Kapsamlı Otel Sigortası
Zorunlu Deprem Sigortası
Oto Kaza
Oto Dışı Kaza
Nakliyat
Mühendislik
Tarım
Sağlık Sigortası
Geniş Kapsamlı Otel Sigortası

Turizm sektöründe faliyet gösteren Otel, Tatil Köyü, Motel ve Pansiyonlar için özel olarak dizayn edilen ve sigortalının ihtiyaçları doğrulsusunda sektörel teminatları seçebildiği geniş kapsamlı bir paket poliçedir. Bu poliçe ile Turizm işletmelerine ait bina ve/veya içerisindeki muhteviyat güvence altına alınmaktadır.

Süper Otel Sigortası, her türlü otel, motel, tatil köyü ve konaklama tesislerinin faaliyetlerini sürdürürken karşı karşıya kalabilecekleri riskleri güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir.

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde otomatik olarak teminat altına alınır.
Yangın, Yıldırım, İnfilak ( Doğalgaz İnfilakları dahil ), Muhteviyat Hırsızlık Kasa Muhteviyatı

Ek Teminatlar;
Dahili su, fırtına, duman, kara taşıtları, hava taşıtları, yer kayması, kar ağırlığı, grev- lokavt- kargaşalık- halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör, cam kırılması, enkaz kaldırma masrafları, kiracı ve komşuluk mali sorumluluk, kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, iş durması, enflasyon koruma, kişisel eşyalar teminatı, ferdi kaza teminatı, Generali işyeri yardım hizmetleri.

Kiracı ve Komşuluk Mali Sorumluluk:
Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda(doğal afetler hariç); Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı sorumlulukları, Kira Kaybı:

- İşyerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda; mal sahibi ise mahrum kalacağı kira geliri, kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını, Alternatif İşyeri Masrafları:

- İşyerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, 12 ayı aşmamak kaydı ile geçici olarak yapmak zorunda kalınan alternatif işyeri masraflarını, İş Durması:

- Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda, işletmenin üretim yapamaması ve bundan dolayı oluşacak maddi kayıpları, Kişisel Eşyalar Teminatı:

- Yangın ve poliçe ile teminat altına alınan diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı; İşyeri sahibinin ve işyerin de çalışan personelin kişisel eşyalarında meydana gelebilecek zararları kapsar.
Copyright © 2004 Evrensel Sigorta. Tüm Hakları Saklıdır.
Powered by ECM